ไปยังหน้าแรกดูรายละเอียด คุณสมบัติโปรแกรมติดต่อเจ้าของโปรแกรม สอบถามรายละเอียด กระดานสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมรังวัดสำหรับเครื่อง GPS ติดรถ

พัฒนาโดยคุณอดิพจน์ ภู่พันธ์กุล

วิศวกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พฤษภาคม 2554

1. เลือกขนาดหน้าจอ

1.1 สำหรับขนาดจอ 7 นิ้ว และ 6 นิ้ว

ความละเอียดหน้าจอ 800 x 480

ให้รายละเอียดชัดเจนที่สุด

ADIPOJ VERSION 9.1.3 (รองรับระเบียบกรมที่ดิน ปี 50)

ADIPOJ VERSION 8.18 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

 

1.2 สำหรับขนาดจอ 4.3 นิ้ว และ 5นิ้ว

ความละเอียดหน้าจอ 480 x 272

ADIPOJ VERSION 9.1.3 (รองรับระเบียบกรมที่ดิน ปี 50)

ADIPOJ VERSION 8.18 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

 

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

สำหรับเครื่อง GPS ติดรถ ขนาด 4.3"

และ 5" แสดงผลหน้าจอแบบแนวตั้ง ใช้สะดวกยิ่งขึ้น

โปรแกรม Adipoj V9.13 รุ่นใหม่ล่าสุด

โปรแกรม Adipoj V10 รุ่นใหม่ล่าสุด

 

เพิ่มความสามารถชี้ระวาง

แผนที่ด้วย GPS

สามารถหาค่าพิกัด UTM INDIAN 1975 ในสนาม

พร้อมทั้งบอกหมายเลขระวางแผนที่ได้ทันท

 

เพิ่มความสามารถ GPS นำทางไป

หาตำแหน่งแปลงที่ดินที่ต้องการได้

โดยการแปลงค่าพิกัดUTM INDIAN 1975

(ที่ใช้ในกรมที่ดิน)ไปเป็นค่พิกัดที่ใช้ในGPSติดรถ

แล้วบันทึกเป็นตำแหน่ง POI

นำทางไปหาตำแหน่งแปลงที่ดินที่ต้องการได้

VERSION 9.13

(รองรับระเบียบกรมที่ดิน ปี 50)

ผลการคำนวณเทียบเท่าAutoLand v9

ถ่ายข้อมูลเชื่อมกับโปรแกรมรังวัดเฉพาะราย

ของกรมที่ดิน (โครงการสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ)

ไม่ต้องเสียเวลาป้อนรายการรังวัดใหม

 

VERSION 8.18

ผลการคำนวณเทียบเท่าAutoLand v8.1

 

2. คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน ส่วนที่ 1

คู่มือการใช้งาน ส่วนที่ 2

คู่มือการใช้งาน ส่วนที่ 3

 

*** วิธีการติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม

 

คู่มือการใช้งานGPSติดรถ
รุ่นต่างๆในรูป pdf ไฟล

TARGA

GPS-3505C

OZNAV

 

 

 

 

สนใจโปรแกรมรังวัด

copyright 2007