ไปยังหน้าแรกดูรายละเอียด คุณสมบัติโปรแกรมติดต่อเจ้าของโปรแกรม สอบถามรายละเอียด กระดานสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมรังวัดสำหรับ พ็อคเก็ตพีซี เครื่องปาล์ม

และเครื่อง GPS ติดรถ

คำนวณวงรอบปิด วงรอบเปิด หมุดโ่ด่ วงรอบเก่า

คำนวณโยงยึดหลักเขต พิกัดฉากสมบูรณ์ พิกัดฉากด้วยเมาส์

คำนวณเนื้อที่แปลงรวม แปลงแยก แปลงคง

online ระยะช่วง ระยะเดิน จุดตัดกัน จุดตั้งฉาก จุดสกัดฉาก จำกัดเนื้อที่ 1จุด จำกัดเนื้อที่ 2 จุด งานสามเหลี่ยม

ถามระยะทางระหว่างจุด และภาคทิศ (direct)

ถามมุมกับระยะทาง (rebranch)

และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดที่ใช้ในงานรังวัด

ครอบคลุมทุกรูปแบบการทำงานภาคสนาม

มีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนโปรแกรมรังวัด

ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์่ จึงสามารถใช้งาน

เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

คำนวณงานในสนามแทนเครื่องคิดเลขรุ่นเก่า

ได้อย่างดี ทั้งยังมองเห็นรูปแปลง และหมุด online

ได้ทันที

 

 

สนใจโปรแกรมรังวัด

copyright 2007